Céard é an Córas Iompórtála Uathoibríoch (CIU)?

Léargas ginearálta

Chuir na Coimisinéirí Ioncaim córas nua iompórtála náisiúnta i bhfeidhm ag a 09:00 ar an Luan, 23 Samhain 2020. Tugadh isteach an Córas Iompórtála Uathoibríoch (CIU) seo chun go gcomhlíonfaidh sé forálacha Chód Custam an Aontais. Cinntíonn an CIU go bhféadann gnóthaí earraí a iompórtáil go dlíthiúil ó thaobh amuigh den AE ag baint úsáid as an bpróiseas is éifeachtaí gur féidir a úsáid.

Is é seo an chéad chuid de shraith córais nua atá á dtabhairt isteach againn mar chuid den chlár oibre TF.

Déanann an CIU an méid seo a leanas:

  • tagann sé in áit an Próiseáil Uathoibríoch Iontrála reatha agus córas leictreonach lastliostana córais d’iompórtálacha
  • tugann sé athruithe isteach don nós imeachta iompórtála agus beidh tionchar aige orthu siúd atá páirteach sa slabhra soláthair iompórtála
  • tagann athrú suntasach ar struchtúir agus ábhar an dearbhaithe iompórtála.

Tabhair do d’aire

Ó 09:00 ar an Luan, 23 Samhain 2020, cuirfear an CIU i bhfeidhm i dtaca le eCustoms notification 29/2020 agus eCustoms notification 30/2020. Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi le d’athrú chun CIU a úsáid a bhainistiú in eCustoms notification 015/2020.

Ar aghaidh: An chaoi le do ghnó a ullmhú don CIU