Córas teachta

Is éard a dhéanann an córas teachta ná go ndéanann siad taifeadadh ar an am sceidealaithe agus iarbhír teachta d’aon aerárthach nó soitheach isteach go hÉirinn. Córas inmheánach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim atá ann a fhaigheann faisnéis fíor-ama i leith soitheach agus aerárthach ó na húdaráis chalafoirt nó aerfoirt. Ní chríochnóidh do dhearbhú iompórtála an phróiseáil go dtí go ndéantar an t-am agus dáta teacht a mheaitseáil leis an gcóras teachta. Féadtar an córas teachta a úsáid trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun féachaint ar fhaisnéis eitilte nó soithigh a choinnítear ar thaifid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoin gcóras teachta, féach Arrivals system viewing guide.

Féadtar teacht ar ár gcóras teacht inár rannán ar sheirbhísí ar líne.

Tuilleadh eolais

Tá líne chabhrach á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh fiosruithe faoin gcóras teachtaí.