Tionscnamh fabhrach AE–an tSeapáin

Is éard atá i gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíochta (CCE) an AE–an tSeapáin ná comhaontú trádála idir an tAontas Eorpach (AE) agus an tSeapáin. Faoin gcomhaontú seo, féadtar rátaí dleachta ar earraí trádáilte a laghdú nó a dhíothú. 

Chun leas a bhaint as tosaíochtaí faoi CCE, ní mór d’easpórtálaithe lastaí earraí go dtí an tSeapáin a bhfuil luach os cionn €6,000 orthu, a bheith cláraithe sa Chóras d’Easpórtálaithe Cláraithe (REX). Chun clárú, ba chóir an fhoirm iarratais REX a chomhlánú agus a sheoladh chuig an Aonad um Thionscnamh agus Luacháil. Ní mór d’easpórtálaithe AE a n-uimhir REX a úsáid ar an ‘dearbhú tionscnaimh’ chun tosaíocht a éileamh ar theacht isteach go dtí an tSeapáin. 

Má iompórtálann tú earraí (de bhunadh na Seapáine) ón tSeapáin, féadtar éileamh a dhéanamh ar dhéileáil tosaíochta. Chun an t-éileamh seo a dhéanamh, ní mór ‘ráiteas bunúis’ déanta ag easpórtálaí Seapánach a bheith i do shonrasc nó i do dhoiciméad tráchtála.

De rogha air sin, féadtar éileamh a dhéanamh ar dhéileáil tosaíochta bunaithe ar ‘eolas an iompórtálaí’. Ní mór an fhaisnéis a bheith ag an iompórtálaí i bhfoirm doiciméad tacaíochta nó taifid curtha ar fáil ag an easpórtálaí nó ag an monaróir a bheith ina sheilbh/seilbh. Má tá tú ag iompórtáil ón tSeapáin, níl ort clárú in REX chun cáiliú le haghaidh rátaí dleachta fabhracha. 

Tugann an Coimisiún Eorpach treoir ar an CCE AE–an tSeapáin ar a suíomh idirlín agus ar an EU Trade Helpdesk.