Córas d’Easpórtálaithe Cláraithe (REX)

Leis an gcóras REX, foráiltear do dheimhniú tionscnaimh:

Ligeann sé d’easpórtálaí cláraithe tionscnamh fabhrach a dheimhniú. Déantar é seo trí dhearbhú sonrach a chur san áireamh ar an sonrasc nó ar dhoiciméad eile tráchtála ar a sainaithnítear na táirgí easpórtáilte.

Má tá luach faoi €6,000 ar do lasta, féadtar an ráiteas ar thionscnamh a dhéanamh gan aon dualgas a bheith cláraithe.

Feidhmíonn na tíortha tairbhe CGF an córas REX. Le haghaidh sonraí, féach aRegistered Exporters System.

Má tá tú ag iompórtáil ó easpórtálaí cláraithe faoin gcóras CGF, ba chóir duit an uimhir REX a fhíorú ar an REX database.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar an gCóras d’Easpórtálaithe Cláraithe (REX)

Ba chóir duit d'iarratais REX a chur isteach go leictreonach ar an gcóras REX. Féadtar teacht ar an gcóras REX tríd an EU Trader Portal

Sula ndéanann tú iarratas ar REX, teastóidh na nithe seo a leanas uait: 

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar iarratais leictreonacha REX in AEP Notification 021/2021.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Thionscnamh agus Luacháil.