AE-Ríocht Aontaithe - Tionscnamh fabhrach

Léargas ginearálta

Trade and Cooperation Agreement aontaithe idir an tAontas Eorpach (AE) agus an Ríocht Aontaithe. Tá éifeacht aige ón 1 Eanáir 2021.

Má dhéanann tú trádáil leis an mBreatain Mhór ón dáta sin, tá feidhm ag na rialacha trádála le tír neamh-AE. Ní mór duit na dearbhuithe cuí custam a chomhlánú le go mbeidh tú in ann earraí a bhogadh chuig, ó nó tríd an mBreatain Mhór.

Faoin Prótacal maidir le hÉirinn agus Tuaisceart Éireann níl dearbhuithe custaim ag teastáil chun earraí a bhogadh chuig nó ó Tuaisceart Éireann.

Féadtar teacht ar thuilleadh eolais in Breatimeacht.

Tuilleadh eolais

Rialacha tionscnaimh

Tugtar achoimre san fhíseán seo ar na rialacha tionscnaimh agus na rátaí dleachta fabhracha.

Ar aghaidh: Cóir fhabhrach taraife