Córas um Chlárú agus Aithint Oibreoirí Eacnamaíochta (EORI)

Más oibreoir eacnamaíoch thú a dhéanann idirghníomhú le húdaráis custam in aon Bhallstát den Aontas Eorpach (AE), teastóidh uimhir EORI uait. Tá an uimhir seo bailí ar fud an AE agus is uimhir tagartha choitinn í le haghaidh idirghníomhú le húdaráis custam de chuid aon Bhallstáit.

Féadtar uirlis bheag ríomh-Fhoghlama le haghaidh EORI a íoslódáil ón European Commission website.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi le clárú le haghaidh EORI, agus teacht ar an gcóras EORI, ónár rannán seirbhísí ar líne. Féadtar amharc ar an bhfíseán treorach seo ar an gcaoi le clárú le haghaidh EORI.

Féadfaidh sé gur ailíníodh d’uimhir EORI le do uimhir reatha CBL. Rinneadh é seo go ginearálta le haghaidh oibreoirí eacnamaíochta a bhí cláraithe i leith custaim agus mál nuair a tháinig EORI isteach in 2009.

Féadtar seiceáil an raibh tú cláraithe go huathoibríoch le haghaidh EORI trí theacht ar an  Economic Operator Identification and Registration system. Ba chóir duit d’uimhir reatha cánach, agus 'IE' roimhe, a chur isteach faoi 'Bailíochtaigh uimhreacha EORI'.

Tuilleadh eolais

Tá líne chabhrach á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh fiosruithe faoin gcóras EORI.