Tionscnamh fabhrach AE-an tSeapáin

Is éard atá i gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíochta (CCE) an AE–an tSeapáin ná comhaontú trádála idir an tAontas Eorpach (AE) agus an tSeapáin. Faoin gcomhaontú seo, féadtar rátaí dleachta ar earraí trádáilte a laghdú nó a dhíothú. 

Más easpórtálaí lastaí earraí AE thú a bhfuil luach níos mó ná €6,000 orthu, féadtar leas a bhaint as tosaíochtaí CETA:

  • má chláraíonn tú don Chóras Easpórtálaithe Cláraithe (REX)
  • agus
  • má bhaineann tú úsáid as d’uimhir REX ar an ‘Dearbhú tionscnaimh’ chun tosaíocht a éileamh ar theacht isteach sa tSeapáin. 

Tá sonraí faoin údarú chun an córas REX a úsáid ar fáil ag an gCóras d’Easpórtálaithe Cláraithe.

Má iompórtálann tú earraí (de bhunadh na Seapáine) ón tSeapáin, féadtar éileamh a dhéanamh ar dhéileáil tosaíochta. Chun an t-éileamh seo a dhéanamh, ní mór ‘Dearbhú tionscnaimh’ déanta ag easpórtálaí Seapánach a bheith i do shonrasc nó i do dhoiciméad tráchtála.

De rogha air sin, féadtar éileamh a dhéanamh ar dhéileáil tosaíochta bunaithe ar ‘eolas an iompórtálaí’. Ní mór an fhaisnéis a bheith ag an iompórtálaí i bhfoirm doiciméad tacaíochta nó taifid curtha ar fáil ag an easpórtálaí nó ag an monaróir a bheith ina sheilbh, seilbh. Má tá tú ag iompórtáil ón tSeapáin, níl ort clárú in REX chun cáiliú le haghaidh rátaí dleachta fabhracha. 

Tugann an Coimisiún Eorpach treoir ar an CCE AE–an tSeapáin ar a suíomh idirlín agus ar Access2Markets.