Eitlíocht shibhialta - rialuithe ag aerfoirt agus aeradróim

Tá nósanna imeachta agus rialacha ann i ndáil le teacht isteach agus imeacht aerárthach isteach agus amach ón Stát. Gheobhaidh tú eolas ar thuiscint na reachtaíochta lena rialaítear eitlíocht shibhialta agus gníomhaíocht eitlíochta ag aerfoirt Éireannacha in Civil Aviation Manual. Féadtar féachaint ar an lámhleabhar seo i dtreoir bhreise.

Tá láithreacht bhuan custaim ag na haerfoirt is mó in Éirinn, ba iad sin Aerfort Bhaile Átha Cliath, Aerfort Chorcaí, agus Aerfort na Sionainne. Féadtar bainistíocht níos fearr i leith aon riosca féideartha a dhéanamh ar na haerfoirt níos lú trí rialuithe riosca-bhunaithe. Gheobhaidh tú eolas ar an gcreat náisiúnta i leith measúnú riosca ag aeradróim bheaga in Manual on Customs Control of Small Aerodromes. Féadtar féachaint ar an lámhleabhar seo faoin rannán Treoir breise.