Unlinked payslips and Personal Public Service Number

Tagann duillíní pá gan nasc  chun cinn nuair nach gcuirtear Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) an fhostaí san áireamh ar na duillíní pá a thíolactar. D'fhéadfadh sé seo fadhbanna a chruthú do d'fhostaithe. Sa chás go bhfuil faisnéis ar iarraidh, d’fhéadfaí:

  • Ráitis dliteanais míchearta a eisiúint
  • Achoimrí Sonraí Fostaíochta míchearta a eisiúint
  • agus
  • ranníocaíochtaí míchearta Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a thuairisciú don Roinn Coimirce Sóisialaí.

D'fhéadfadh iarmhairtí gearrthéarmacha nó fadtéarmacha a bheith aige freisin don fhostaí agus é ag iarraidh rochtain a fháil ar shochair Stáit.

Féadtar é seo a cheartú go siarghabhálach tríd an UPSP a chur le gach duillín pá a luaithe a sholáthraíonn an fostaí a UPSP.

Má thíolacann tú duillín pá gan UPSP, ní mór duit na sonraí seo a leanas a thíolacadh ar dhuillín pá an fhostaí:

  • Céadainm
  • Sloinne
  • Dáta breithe
  • Seoladh
  • agus
  • Uimhir Thagartha Cánach.

Úsáideann na Coimisinéirí Ioncaim Tagairt an Fhostóra agus ainm chun críocha meaitseála uathoibríche. Agus UPSP d'fhostaí á thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim den chéad uair, ní mór duit na sonraí ar gach duillín pá a tíolacadh roimhe seo a leasú.

Ní mór duit a chinntiú go bhfuil 'Uimhir Thagartha an Fhostóra' agus 'Ainm' na bhfostaithe ag teacht leis na sonraí ar gach duillín pá a tíolacadh roimhe seo. Mura bhfuil na sonraí seo ag teacht le chéile, ní bheidh na tíolacthaí seo nasctha go dtí go gceartóidh an Fostóir iad agus, nó go gcuirfear an UPSP leis.

Chun taifid na bhfostaithe a choinneáil, tá sé ríthábhachtach go seiceálfaidh fostóirí an fhaisnéis atá acu. Is féidir botúin litrithe maidir leis an chéad ainm nó an tsloinne agus, nó dáta breithe, a cheartú ar dhuillíní pá a tíolacadh roimhe seo. Ní mór é seo a dhéanamh sula dtíolactar an UPSP den chéad uair. Sa chás nach ndéantar é seo, ní mór duit na leasuithe a dhéanamh ar na duillíní pá roimhe seo. Ní mór duit a chinntiú freisin go bhfuil na taifid ceart ar gach tíolacadh amach anseo.

Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim ar d'fhostaithe 'Céadainm', 'Sloinne', 'Dáta breithe' agus 'Seoladh' a mheaitseáil de láimh le duillíní pá roimhe seo.

Seo thíos roinnt cásanna féideartha a d'fhéadfadh tarlú as a dtiocfaidh duillíní pá gan nasc chun cinn: