Idirlíon, ríomhairí, fóin agus soláthairtí a bhaineann leis an obair

Féadfar trealamh áirithe a chur ar fáil d’fhostaithe chun iad a chur ar a gcumas obair ón mbaile, mar shampla, trealamh TF, teileafóin agus earraí gaolmhara.

Trealamh ríomhaireachta

Féadfar an trealamh ríomhaireachta seo a leanas a sholáthar d’úsáid ghnó go sonrach:

  • ríomhaire (lena n-áirítear ríomhaire glúine nó ríomhaire boise)
  • meaisín facsamhla
  • clódóir
  • scanóir
  • móideim
  • agus
  • dioscaí, tiomántáin diosca agus gléasanna foirmeallacha-ríomhaire eile.

Ní sochar comhchineáil (SC) é seo nuair is úsáid phríobháideach íosta ag d’fhostaí atá i gceist.

Teileafóin nó fóin póca

Má íocann tú bille teileafóin baile d’fhostaí nó an bille fóin póca, féadfaidh sé seo a bheith ina SC. Is é luach an tsochair ná 50% den bhille (lena n-áirítear cíos an líne). Má chruthaíonn d’fhostaí go raibh níos lú ná 50% dá n-úsáid fóin príobháideach, laghdaítear luach an sochair dá réir.

Féadfaidh tú líne teileafóin nó fón póca tiomnaithe a chur ar fáil d'fhostaí chun críocha gnó. Ní SC é seo nuair is úsáid phríobháideach íosta ag d’fhostaí atá i gceist. 

Ní mór taifid de cén chaoi a ríomh tú luach an sochair a choinneáil má tá sé níos lú ná 50% den bhille.

Idirlíon

Féadfar nasc idirlín ardluais tiomnaithe a chur ar fáil d'fhostaí chun críocha gnó go sonrach. Ní SC é seo nuair is úsáid phríobháideach íosta ag d’fhostaí atá i gceist.

Cianobair

Féadfar troscán, trealamh agus áiseanna áirithe a sholáthar d’fhostaithe a oibríonn cianobair chun iad a chur ar a gcumas obair ón mbaile. Más mionúsáid phríobháideach an trealaimh seo atá i gceist, ní SC é seo.

Níl feidhm ag an socraíocht seo le fostaithe a thugann obair abhaile lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre.

Féach Cianobair le haghaidh tuilleadh eolais.

Úsáid phríobháideach

Má sholáthraíonn tú aon trealamh thuasluaite d’úsáid phríobháideach an fhostaí go sonrach, is SC é seo.

Ní mór duit Cáin Ioncaim, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a chur i bhfeidhm ar gach costas a íocann tú don trealamh soláthartha.