Socruithe Pósta (roimh 1 Aibreán 1975)

Baineann an faoiseamh seo le socruithe pósta déanta roimh 1 Aibreán 1975 agus le hoidhreachtaí tógtha ag garpháistí an duine atá ag tabhairt na hoidhreachta. Tá an garpháiste i dteideal thairseach Ghrúpa A má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • Rinneadh an socrú roimh 1 Aibreán 1975.
  • Ba é an fáth don shocrú ná gur phós tuismitheoirí an duine atá ag fáil na hoidhreachta.
  • Is seantuismitheoir de chuid an duine atá ag fáil na hoidhreachta é an duine atá ag tabhairt na hoidhreachta.
  • Is gá go raibh tuismitheoirí an duine atá ag fáil na hoidhreachta i dteideal leas teoranta sa mhaoin.