Gníomhaire cánach nó seirbhís cánach a úsáid

Féadtar roghnú gníomhaire, nó seirbhís ullmhúcháin cánach, a úsáid chun cabhrú leat éileamh a dhéanamh nó tuairisceán a thíolacadh. Má roghnaíonn, bíodh sé trí na meáin shóisialta nó ar bhealach eile, ba chóir an méid seo a leanas a thabhairt do d’aire.

Tabhair do d’aire

Féadfaidh do ghníomhaire nó seirbhís cánach údaraithe rochtain a fháil ar do chuntas ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) trí úsáid a bhaint as a ndeimhniú digiteach agus pasfhocal ROS féin.

Ní mór duit gan do shonraí moChúrsaí ná do phasfhocal logála isteach ROS pearsanta a thabhairt do ghníomhaire ná do thríú páirtithe neamhghaolmhara.

An chaoi leis na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas go bhfuil gníomhaire cánach agat

Comhlánaigh Foirm Údaraithe ÍMAT A1 nó Foirm Údaraithe ÍMAT A2. Leis an bhFoirm Údaraithe ÍMAT A2, tugtar údarú do do ghníomhaire aisíocaíochtaí cánach a fháil go díreach ar do shon.

Tíolaic an fhoirm do na Coimisinéirí Ioncaim ar cheann de na bealaí seo:

Céard a chiallaíonn sé gníomhaire a bheith agat

Sa chás go bhfuil gníomhaire ag gníomhú ar do shon:

  • beidh rochtain acu ar do thaifead leis na Coimisinéirí Ioncaim
  • déanfaidh siad éilimh a thíolacadh ar do shon
  • gheobhaidh siad comhfhreagras maidir le haon éilimh a tíolacadh
  • beidh údarú acu aisíocaíochtaí a fháil ar do shon sa chás go bhfuil Foirm Údaraithe ÍMAT A2 comhlánaithe agat. Asbhainfidh do ghníomhaire a dtáille agus íocfaidh siad an t-iarmhéid leat.

Tá tuilleadh eolais ar fáil in Tax and Duty Manual Part 37-00-04b, Guidelines for Agents Acting on Behalf of Taxpayers.

Gníomhaire a bhaint agus sonraí cuntais bainc a thabhairt cothrom le dáta

Mura mian leat gníomhaire a bheith ag gníomhú ar do shon, ní mór duit iad a bhaint ó do thaifead leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Mura ndéanann tú é seo, leanfaidh siad de do chomhfhreagras a fháil agus beidh rochtain acu ar do thaifid.

Más mian leat gníomhaire a bhaint ní mór duit:

  • iarratas a dhéanamh trí M’Fhiosruithe in moChúrsaí
  • iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim áitiúil.

Sa chás gur thug tú údarú roimhe seo do ghníomhaire aisíocaíochtaí a fháil thar do shon, ní mór duit sonraí cuntais bainc a thabhairt cothrom le dáta i do Próifíl ar moChúrsaí. Mura ndéanann tú é seo leanfar de gach aisíocaíocht amach anseo a íoc isteach i gcuntas bainc do ghníomhaire.

Do fhreagrachtaí

Fanfaidh tú de bheith freagrach faoin dlí cánach as aon éilimh, dearbhuithe nó tuairisceáin a dhéantar ar do shon. Cuirtear an méid seo a leanas in iúl sna Foirmeacha Údaraithe A1 agus A2:

  • go bhféadann éilimh nó tuairisceáin mhíchearta a bheith faoi réir pionóis
  • go gcuirtear ar fáil don ghníomhaire atá ceaptha agat, na doiciméid iarrtha chun tacú le haon aisíocaíocht nó éileamh ar chreidmheas, liúntas nó faoiseamh
  • nach mór sonraí faoi gach foinse ioncaim a chur ar fáil don ghníomhaire atá ceaptha agat. 
  • go n-iarrtar ar do ghníomhaire gach doiciméad a bhaineann le haon aisíocaíocht nó éileamh a dhéantar ar do shon a choinneáil ar feadh 6 bliana. Féadann na Coimisinéirí Ioncaim na doiciméid seo a iarraidh.