Do leanbh a chlárú – Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)

Teastóidh UPSP ó do leanbh má dhéileálann tú le gníomhaireachtaí seirbhíse poiblí ar son do linbh.

Leanbh nua

Faigheann leanaí a rugadh in Éirinn UPSP nuair a chláraítear an bhreith.

Má rugadh do leanbh in Éirinn, ní mór duit an bhreith a chlárú ag aon cheann de na hoifigí ag na Cláraitheoirí Breitheanna, Póstaí agus Básanna. Tá tréimhse trí mhí agat chun é seo a dhéanamh tar éis bhreith do linbh.

Mura bhfuil tú in ann UPSP do linbh a aimsiú, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí (RCS).

Leanbh a rugadh lasmuigh d'Éirinn

Má tá cónaí ar do leanbh in Éirinn, ach mura rugadh anseo iad, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar UPSP ar a shon. Chun iarratas a dhéanamh, ní mór cúis a bheith ag do leanbh UPSP a fháil agus ní mór duit do UPSP féin a bheith agat.

Féadtar tuilleadh a léamh faoin gcaoi le hiarratas a dhéanamh ar UPSP ar shuíomh idirlín na RCS.