Costais aistrithe agus athlonnaithe

Má bhogann tú go suíomh nua le d'fhostaíocht, féadfaidh sé go bhfuil costais aistrithe agus athlonnaithe agat. Níl an íocaíocht a dhéanann d’fhostóir i leith na gcostas sin incháinithe i gcásanna áirithe.  

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar chostais aistrithe agus athlonnaithe sa rannán Daoine a fhostú.