Iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht leictreonach Cánach Breisluacha (CBL)

Leis an tseirbhís aisíocaíochtaí leictreonacha CBL, féadann trádálaithe atá cláraithe le haghaidh CBL, a bhfuil CBL íoctha acu i mBallstát eile AE, éileamh a dhéanamh ar aisíocaíocht.

Tá tuilleadh sonraí ar an gcineál aisíocaíochta seo ar fáil sa rannán ar Cháin Bhreisluacha (CBL).

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís seo a úsáid

Chun éileamh ar aisíocaíocht leictreonach CBL a dhéanamh, is gá duit eolas a chur ar fáil i gcomhad athróg camógdheighilte (CSV). Ní mór go bhfolófaí san eolas a chuireann tú ar fáil:

 • cineál na hiompórtála nó sonraisc
 • tagairt iompórtála nó sonraisc
 • eolas iompórtála
 • ainm an tsoláthraí
 • seoladh an tsoláthraí
 • tír
 • aitheantas CBL nó uimhir tagartha cánach an tsoláthraí
 • cineál aitheantais CBL nó uimhreach tagartha cánach an tsoláthraí
 • an tsuim incháinithe
 • an tsuim CBL
 • ráta pro rata
 • suim in-asbhainte CBL
 • cód agus fo-chód earraí nó seirbhísí
 • cur síos
 • teanga.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach schemas and notes.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís leictreonach aisíocaíochta CBL

Ní mór duit a bheith cláraithe le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun teacht ar an tseirbhís. Nuair a bheidh tú cláraithe:

 • Cliceáil ar an gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’
 • Faoin rannán ‘Tuairisceán a Thíolacadh, roghnaigh ‘Comhlánaigh Foirm ar Líne’
 • ón liosta roghanna ‘Roghnaigh Cineál Cánach’, roghnaigh ‘Ríomh-Aisíocaíocht Leictreonach CBL’
 • ón liosta roghanna ‘Roghnaigh Cineál Cánach’, roghnaigh ‘Iarratas ar Aisíocaíocht CBL AE’
 • cliceáil ar an rannán ‘Tíolaic tuairisceán’
 • Cuir isteach an t-eolas cuí don tuairisceán Aisíocaíocht Leictreonach CBL
 • lean ar aghaidh chuig ‘Sínigh agus Tíolaic’ má táthar ag déanamh iarratais chuig níos mó ná Ballstát amháin sa tréimhse chéanna
 • sábháil an t-iarratas in ‘Obair ar Siúl’.