Déan iarratas ar aisícaíocht Cánach Breisluacha (CBL) ar áiseanna agus fearais le haghaidh daoine faoi mhíchumas

Féadtar éileamh a dhéanamh i leith  aisíocaíocht CBL ar áiseanna agus fearais áirithe le haghaidh úsáide ag duine faoi mhíchumas. Ní áirítear mótarfheithiclí i measc na n-áiseanna agus fearas seo.

Féadtar an t-éileamh seo a dhéanamh más tusa an duine faoi mhíchumas. I gcúisí áirithe, féadtar an t-éileamh seo a dhéanamh chomh maith má cheannaigh tú na hearraí lena n-úsáid ag duine faoi mhíchumas.

Ba chóir duit an t-éileamh seo a dhéanamh leis an tseirbhís ríomh-Aisíocaíochtaí.

Céard a theastaíonn chun éileamh a dhéanamh?

Chun d’éileamh a dhéanamh leis an tseirbhís ríomh-Aisíocaíochtaí, teastóidh an méid seo a leanas:

  • sonraí faoi d’éileamh
  • doiciméid tacaíochta le haghaidh d’éilimh, lena n-áirítear sonraisc bhunaidh marcáilte mar íoctha go hiomlán
  • má bhaineann sé le d’éileamh, tuairisc ó oideachasóir, síceolaí, nó teiripeoir saothair, agus litreacha leighis
  • Uimhir Idirnáisiúnta Cuntais Bainc (IBAN) agus Cód Aitheantais Bainc (BIC) do chuntais bainc.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís ríomh-Aisíocaíochtaí trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

  • Cliceáil ar an rannán ‘Seirbhísí Eile’ faoin gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’ in moChúrsaí.
  • Cliceáil ar an gcárta ‘Éilimh r-Aisíocaíochta’.

Féadtar teacht ar an tseirbhís ríomh-Aisíocaíochtaí trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), ach na céimeanna seo a leanúint:

  • Cliceáil ar an rannán ‘Seirbhísí Eile’ sa réimse ‘Mo Sheirbhísí Féin’ ar ROS.
  • Cliceáil ar an gcárta ‘Éilimh r-Aisíocaíochta’.