Féach ar stair na maoine agus priontáil admháil le haghaidh na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)

Leis an tseirbhís ar líne don Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ), féadtar féachaint ar fhaisnéis bhliantúil CMÁ maidir le haon mhaoin in Éirinn ar leat í.

Leis an tseirbhís seo, féadtar féachaint ar fhaisnéis i dtaca le:

 • tuairisceáin thíolactha
 • banda agus luach maoine
 • modhanna íocaíochta roghnaithe
 • do mhuirear dliteanach CMÁ
 • an muirear iomlán CMÁ dlite
 • an tsuim CMÁ a d’íoc tú
 • ús ag fabhrú nó pionóis a gearradh
 • an t-iarmhéid amuigh ar na blianta uile a raibh an mhaoin faoi úinéireacht an úinéara reatha
 • aon idirbhearta airgeadais i leith na maoine don tréimhse.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

Cén chaoi leis an tseirbhís a úsáid   

Féadtar teacht ar an tseirbhís tríd an gcóras CMÁ ar líne ach na céimeanna seo a leanúint:

 • cuir isteach d’uimhir PSP, UA Maoine agus UAP Maoine agus cliceáil ar ‘Logáil isteach’
 • ar an leathanach baile, cliceáil ar an gcnaipe ‘Féach Stair Íocaíochta’.

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí ach na céimeanna seo a leanúint:

 • ar an gcárta ‘Seirbhísí Maoine’, cliceáil ar ‘Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)’
 • ar an leathanach baile, cliceáil ar an gcnaipe ‘Féach Stair na Maoine’.

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí ROS ach na céimeanna seo a leanúint:

 • faoin gcárta ‘Cáin Maoine Áitiúil’, cliceáil ar an gcnaipe ‘Féach Liosta na Maoin’
 • cliceáil ar ‘UA Maoine’ 
 • ar an leathanach baile, cliceáil ar an gcnaipe ‘Féach Stair Íocaíochta’.

[1] Beidh an tAitheantas Maoine agus an UAP seolta chuig seoladh an duine faoi dhliteanas an CMÁ i leith na maoine