An feidhmchlár as líne ROS a úsáid

Foirm a sábháladh roimhe seo a oscailt

Féadtar an rogha seo a úsáid i gcás:

  • foirmeacha a oscailt a shábháil tú roimhe seo
  • foirmeacha réamhlíonta a oscailt a íoslódáladh ó ROS ar líne. 

Tabhair do d'aire nach bhfuil ach na Foirmeacha 11 agus CT1 ar fáil réamhlíonta.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar an treoirleabhar:

Ar aghaidh: Foirm chomhlánaithe a uaslódáil chuig ROS ar líne