Deacrachtaí le tuairisceáin a chomhlánú agus a thíolacadh

Léargas ginearálta

Ó am go ham tarlaíonn deacrachtaí d’úsáideoirí ROS agus tuairisceáin a chomhlánú agus a thíolacadh.

Leagtar amach sa rannán seo cuid na deacrachtaí is coitianta agus na céimeanna atá le tógáil chun iad a réiteach.

Ar aghaidh: Níl an tuairisceán ar fáil