Deacrachtaí le tuairisceáin a chomhlánú agus a thíolacadh

Ní fhéadann an fo-úsáideoir féachaint ar thuairisceáin ná iad a thíolacadh

Más fo-úsáideoir thú agus mura bhfuil an rogha agat tuairisceán a thíolacadh, féadfaidh sé nach bhfuil na ceadanna cuí agat. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do Riarthóir ROS agus iarraidh go ndéanann siad na ceadanna cuí a dheonú.

Tá ceithre leibhéal ceadanna ann le haghaidh gach cánach:

 • Gan aon cheadanna: Leis an rogha seo, tá cosc ort aon ghníomh a dhéanamh a bhaineann leis an gcáin chuí.
 • Féachaint: I gcás an CFC agus an Dleacht Stampa, cuireann an rogha seo ar do chumas eolas a chuardach agus féachaint ar dhoiciméid sa Taifead Ioncaim. I gcás gach cáin eile, cuireann an rogha seo ar do chumas faisnéis a chuardach ar thuairisceáin, íocaíochtaí agus aisíocaíochtaí.
 • Ullmhú: Leis an rogha seo, cuirtear ar do chumas faisnéis a chuardach agus sonraí a chur isteach ar fhoirm le haghaidh na cánach cuí.
 • Tíolacadh: Leis an rogha seo, cuirtear ar do chumas:
  • faisnéis a chuardach
  • féachaint ar dhoiciméid sa Taifead Ioncaim
  • cuir sonraí isteach ar fhoirm
  • sínigh agus tíolaic foirm chuig na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh na cánach cuí.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar na treoracha: 

Ar aghaidh: Gan a bheith in ann tuairisceán a leasú