Tástáil Comhéadain Phoiblí – CCA – Córas Iompórtála Uathoibríoch (CIU)

CCA - CIU Nuashonraithe (V2) agus Céim 1 agus Céim 2 den Imréiteach Láraithe (Treoir do Thrádálaithe) ag dul beo Meitheamh 2024

Cuirtear doiciméid agus treoracha ar fáil ar an leathanach seo do sholáthraithe bogearraí agus do thrádálaithe ar an gcaoi lena gcórais TF a shocrú suas. Leis seo féadfaidh siad idirghníomhú le Córas Iompórtála na gCoimisinéirí Ioncaim.

CCA - Aguisín Athbhreithnithe B

Tá Aguisín Athbhreithnithe B agus an EUCDM mar bhonn do gach dearbhú custam. Sainmhínítear an chaoi le dearbhú a chomhlánú agus leagtar amach na sonraí riachtanacha do chórais TF ann. Tá na doiciméid thíos bunaithe ar Chód Custam an Aontais (CCA) agus an EUCDM. Déantar na teachtaireachtaí a mhapáil ar an EUCDM le diallais bheaga chun riachtanais náisiúnta a cheadú, tá na diallais seo sonraithe sna doiciméid thíos.

Doiciméid agus Scéimrí Teicniúla

Is iad seo a leanas na doiciméid agus na scéimrí a bhaineann leo ina sonraítear na sonraí teicniúla i leith na dteachtaireachtaí XML uile atá le seoladh chuig an gcóras iompórtála custam. Tá tuilleadh eolais ar fáil i ndoiciméid theicniúla in ROS Web Service technical documents.

Faigh tuilleadh eolais ar an gCóras Iompórtála Uathoibríoch (CIU).