Táillí graí con

Bíonn aon bhrabús nó gnóthachain a bhfaighfidh tú ó tháillí graí con inchánach.

Ní mór duit na brabúis seo a dhearbhú ar do thuairisceán bliantúil cánach faoi ‘ioncam trádála’.

Má tá tú cláraithe le haghaidh Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT), úsáid moChúrsaí chun do Thuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlíonadh.

Má tá tú féinfhostaithe, iontrálaigh an suim ar d’Fhoirm 11 ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) i bPainéal B 'ioncam ó cheirdeanna, gairmeacha nó gairmeacha beatha’,