Faoiseamh Scannán

Léargas ginearálta

Ba scéim dreasachta a bhí i bhFaoiseamh Scannán a dearadh chun infheistíocht i scannáin a chur chun cinn trí fhaoiseamh cánach a dheonú duit ar do chuid infheistíochta. Tagraítear don fhaoiseamh sin go minic mar faoiseamh Alt 481. 

Tabhair faoi deara nach bhfuil an scéim seo ar fáil d’iarratasóirí nua. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an scéim atá ann ina hionad féach ar Faoiseamh Scannán faoi Cháin Chorparáide. 

Féadfaidh faoiseamh cánach a éileamh ar 100% de d’infheistíocht, suas go dtí uasmhéid €50,000 i mbliain chánach. Mura féadfaidh tú faoiseamh a fháil ar d’infheistíocht ar fad, féadfaidh tú é a thabhairt ar aghaidh chuig an mbliain dar gcionn. 

Tá coinníollacha ann a rialaíonn an infheistíocht i dtaca le:

  •  scannán incháilith
  • comhlacht incháilithe
  • infheisteoirí incháilithe
  • infheistíocht ábartha
  • scaireanna.

Treoir breise: S.I. No. 357 of 2008 - film regulations

Ar aghaidh: Scannán Incháilithe