Faoiseamh Scannán (infheistíocht i scannáin faoi alt 481)

Léargas ginearálta

Ó 1 Eanáir 2015, níl Faoiseamh Scannán ar fáil ach amháin do chuideachtaí léiriúcháin sa tionscal scannán agus léiriúcháin scannán. 

Bhí Faoiseamh Scannán ar fáil mar chreidmheas cánach pearsanta d’infheisteoirí roimh 31 Nollaig 2014 agus d’fhéadfaí an creidmheas a éileamh suas le 31 Nollaig 2015. 

Féadfaidh cuideachta faoiseamh scannán a úsáid mar chreidmheas i leith Cáin Chorparáide. Má tá an faoiseamh níos mó ná an cháin dhlite, íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an difríocht. 

Braitheann méid an fhaoisimh dhlite ar chostais léiriúcháin an scannáin cháilithigh. Is éard atá sa chreidmheas ná 32% de cibé acu is lú:

  • de chaiteachas incháilithe
  • de 80% de chostais iomlána léiriúcháin an scannáin
  • de €70 milliún. 

Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar fhaoiseamh scannáin ar líne trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Féadtar aon fhiosruithe a dhéanamh trí M’Fhiosruithe nó i scríbhinn chuig:

Brainse na nDreasachtaí agus Seirbhísí Airgeadais
An Rannóg Gnó Chorparáidigh agus Idirnáisiúnta
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliatha 2.

De rogha air sin, féadtar ríomhphost a sheoladh chuig filmrelief@revenue.ie.

Féach an nóta treorach Guidance note for film producers and promoters le haghaidh tuilleadh eolais faoin gcaoi le hiarratas a dhéanamh.

Ar aghaidh: Caiteachas incháilithe