Aisíocaíocht Dleachta Stampa faoi Shocruithe Ceannaigh Teaghaise Inacmhainne (S83DA)

Léargas ginearálta

Forálann an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa [ACDS] 1999 (Alt 83DA) d'aisíocaíocht Dleachta Stampa a íocadh ar fháltais maoine cónaithe. Tagann ceart chun aisíocaíochta aníos sa chás go ndíoltar maoin chónaithe laistigh de 12 mhí le haghaidh Shocrú Ceannaithe Teaghais Inacmhainne.

Déantar Shocrú Ceannaithe Teaghais Inacmhainne faoin Acht um Thithíocht Inacmhainne, 2021. Is comhaontú nó conradh dlíthiúil é idir an forbróir díolacháin agus an ceannaitheoir. Leagtar amach ann na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann le ceannach na maoine.

Beidh aisíocaíocht i bhfeidhm is cuma cén ráta Dleachta Stampa a íocadh. Is iad na rátaí cónaithe ná 1% nó 2% ar cheannacháin aonair agus 10% ar cheannacháin iolracha faoi Section 31E SDCA 1999.

Ar aghaidh: Coinníollacha cáilitheacha