Cóid chleachtais

Is tacar treoirlínte é Cód Cleachtais na gCoimisinéirí Ioncaim um Idirghabhálacha Comhlíontachta a úsáideann na Coimisinéirí Ioncaim nuair atá fiosruithe á ndéanamh. Ní mór do na Coimisinéirí Ioncaim, do cháiníocóirí agus do chleachtóirí cánach na treoirlínte seo a leanúint.