Dócmhainneacht phearsanta

Céard iad na réitigh fiachais a bhféachann na Coimisinéirí Ioncaim orthu?

Ó tugadh isteach an tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012, tá trí rogha réitigh fiachais ar fáil do cháiníocóirí nach bhféadann a ndualgais chánach a chomhlíonadh

Roghanna réitigh fiachais
RéiteachLeibhéal nó cineál an fhiachais
Fógra um Fhaoiseamh Fiachais Faoi €35,000 (tá feidhm le srianta)
Socraíocht Fiachais Fiachas neamhurraithe
Socraíocht Dócmhainneachta Pearsanta Fiachas urraithe agus neamhurraithe

Cé hiad na daoine sna Coimisinéirí Ioncaim a dhéanann athbhreithniú ar na réitigh mholta fiachais seo?

Is leis an Aonad Dócmhainneachta in Oifig an Ard-Bhailitheora ba chóir an chéad teagmháil a dhéanamh maidir le gach fiosrú a thíolacann Idirghabhálaithe Údaraithe i gcás Fógraí um Fhaoiseamh Fiachais, agus Cleachtóirí Dócmhainneachta Pearsanta i gcás Socraíochtaí Fiachais nó Socraíochtaí Dócmhainneachta Pearsanta.

Is é an tAonad Dócmhainneachta a dhéanann an cinneadh roghnú nó díroghnú, agus, in am trátha, cinneadh glacadh le nó diúltú do shocraíochtaí molta.