An Fochoiste ad hoc TALC um Acht na gCuideachtaí 2014

Bunaíodh an Fochoiste ad hoc TALC um Acht na gCuideachtaí, 2014, idir na Coimisinéirí Ioncaim agus cleachtóirí cánach chun measúnú a dhéanamh ar thionchar Acht na gCuideachtaí, 2014, ar an dlí canach agus chun aon leasuithe riachtanacha reachtacha a shainaithint a fhéadann a bheith riachtanach. Is don Fhochoiste TALC um Chánacha Díreacha agus Caipitil atá aon ábhair chánach a eascraíonn as Acht na gCuideachtaí, 2014.

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2016