Coiste Idirchaidrimh Riaracháin Cánach (CIRC)

Is é feidhm an Choiste ná athbhreithniú a dhéanamh agus moltaí a thabhairt chun go ndéanfaí riar na gcánacha díreacha, dleachtanna Stampa agus na Cánach Breisluacha a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla