An Fochoiste TALC um Bailiúcháin

Is é feidhm an Fhochoiste TALC um Bailiúcháin ná fóram a chur ar fáil ina bhféadann na Coimisinéirí Ioncaim agus cleachtóirí cánach saincheisteanna a phlé agus aghaidh a thabhairt orthu. Díríonn siad go príomha ar íoc cánacha agus ar thíolacadh gach tuairisceán cánach mar chuid den phróiseas ginearálta comhlíontachta cánach.

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2020

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2019

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2018

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2017

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2016