An Fochoiste TALC um Chánacha Indíreacha

Is é feidhm an Fhochoiste um Chánacha Indíreacha ná fóram a sholáthar ina bhféadann na Coimisinéirí Ioncaim agus cleachtóirí cánach plé a dhéanamh agus aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann go príomha le feidhm theicniúil agus phraiticiúil ar ghnéithe de chóras CBL na hÉireann.

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2023

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2022

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2021

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2020

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2019

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2018