An Fochoiste TALC um iXBRL

Is éard atá san Fhochoiste TALC um iXBRL ná plé ar leas comhpháirteach i ndáil le nithe iXBRL idir na Coimisinéirí Ioncaim agus cleachtóirí cánach nó cuntasaíochta. Folaíonn sé seo scóip na ndualgas tíolactha iXBRL, cumarsáid iXBRL, tacsanomaíochtaí iXBRL agus nithe praiticiúla i ndáil le tuairisceáin iXBRL a thíolacadh. Is é aidhm an fhochoiste ná tuiscint chomhpháirteach a thógáil i ndáil le saincheisteanna a thagann aníos i ndáil leis an aistriú chuig tíolacadh iXBRL.

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2019

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2018

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2017

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2016