An Fochoiste TALC um Iniúchóireacht

Is é feidhm an Fhochoiste TALC um Iniúchóireacht ná fóram a chur ar fáil ina bhféadann na Coimisinéirí Ioncaim agus cleachtóirí cánach saincheisteanna i ndáil le hiniúchóireacht agus comhlíontacht a phlé agus aghaidh a thabhairt orthu.

Oibríonn an fochoiste ar bhonn plean oibre bliantúil don ghrúpa, arna chomhaontú ag na comhaltaí uile. Is é ról an fhochoiste ná moltaí a thabhairt chun riarachán níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla a bhaint amach don fheidhm chomhlíontachta agus chun monatóireacht a dhéanamh ar dhréachtnótaí Chód Cleachtais na gCoimisinéirí Ioncaim um Iniúchóireacht agus Idirghabhálacha eile Comhlíontachta de réir mar a thagann saincheisteanna aníos.

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2020

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2019

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2018

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2017

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2016