An Fochoiste TALC um Iniúchóireacht

Is é feidhm an Fhochoiste TALC um Iniúchóireacht ná fóram a chur ar fáil ina bhféadann na Coimisinéirí Ioncaim agus cleachtóirí cánach saincheisteanna i ndáil le hidirghabhálacha comhlíontachta agus ábhair eile comhlíontachta a phlé agus aghaidh a thabhairt orthu.

Oibríonn an fochoiste ar bhonn plean oibre bliantúil don ghrúpa, arna chomhaontú ag na comhaltaí uile. Is é ról an fhochoiste ná moltaí a thabhairt chun riarachán níos éifeachtaí a bhaint amach don fheidhm chomhlíontachta agus chun monatóireacht a dhéanamh ar dhréachtnótaí an Chóid Cleachtais um Idirghabhálacha Comhlíontachta de réir mar a thagann saincheisteanna aníos.

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2023

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2022

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2021

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2020

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2019

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2018