An Fochoiste TALC um Chánacha Díreacha agus Caipitil

Is é feidhm an Fhochoiste um Chánacha Díreacha agus Caipitil ná fóram a chur ar fáil ina bhféadann na Coimisinéirí Ioncaim agus cleachtóirí cánach an léirmhíniú teicniúil ar chánacha díreacha agus ar an reachtaíocht ar chánacha caipitil a phlé. Déantar na ábhair a phléann an fochoiste a shainaithint ar bhonn rialta agus baineann siad le saincheisteanna teicniúla ginearálta a d’fhéadfadh sé a bheith úsáid go dtugann na Coimisinéirí Ioncaim soiléiriú agus treoir.

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2024

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2023

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2022

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2021

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2020

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2019