An Fochoiste TALC um Chánacha Díreacha agus Caipitil

Is é feidhm an Fhochoiste um Chánacha Díreacha agus Caipitil ná fóram a chur ar fáil ina bhféadann na Coimisinéirí Ioncaim agus cleachtóirí cánach an léirmhíniú teicniúil ar chánacha díreacha agus ar an reachtaíocht ar chánacha caipitil a phlé. Déantar na ábhair a phléann an fochoiste a shainaithint ar bhonn rialta agus baineann siad le saincheisteanna teicniúla ginearálta a d’fhéadfadh sé a bheith úsáid go dtugann na Coimisinéirí Ioncaim soiléiriú agus treoir.

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2019

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2018

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2017

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste 2016