An Fochoiste TALC um Fhaoisimh Ghnó a Shimpliú agus a Nuachóiriú

Is é feidhm an Fhochoiste TALC um Fhaoisimh Ghnó a Shimpliú agus a Nuachóiriú do FBManna ná chun fóram a chur ar fáil inar féidir leis na Coimisinéirí Ioncaim agus cleachtóirí cánach deiseanna a aithint chun riarachán ar thacaíochtaí gnó a shimpliú agus a nuachóiriú. Múnlóidh na cúrsaí gnó a phléann an fochoiste moltaí maidir le hathruithe riaracháin a d'fhéadfadh pointí deacrachta a laghdú nó deireadh a chur leo.

Miontuairiscí na gcruinnithe fochoiste, 2024