Forbairtí TF amach anseo do Chód Custam an Aontais (CCA)

Leanann na Coimisinéirí Ioncaim orthu de bheith ag tabhairt faoi chuid mhór forbairtí éigeantacha ar chórais leictreonacha custam thar na tréimhsí 2021 go 2023. Is gá do na Coimisinéirí Ioncaim é seo a dhéanamh mar gheall ar an UCC agus an Clár Oibre Teicneolaíochta Faisnéise gaolmhar.

I measc na bprionsabal a chumhdaítear sa UCC, tá:

  • Úsáid éigeantach teicnící próiseála leictreonaí chun faisnéis a mhalartú agus stóráil idir:
    • údaráis custam
    • údaráis custam agus oibreoirí eacnamaíocha.
  • Feidhmiú coiteann an UCC ar fud na mBallstát uile, lena n-áirítear úsáid as samhail sonraí agus formáidí teachtaireachtaí a nglactar leo go hidirnáisiúnta.
  • Glacadh le clár oibre chun tacú le huasghrádú nó forbairt ar na córais leictreonacha agus próisis ghaolmhara. Folaíonn sé chomh maith bunú tréimhsí idirthréimhseacha agus athbhreithniú rialta ar an gclár oibre sin.
  • Úsáid as teicnící próiseála neamhleictreonaí ar bhonn idirthréimhseach, suas le 31 Nollaig 2020, sa chás go bhfuil córais leictreonacha á n-uasghrádú nó á bhforbairt.

Tá pleananna agus amscálaí leagtha amach ag Coimisiún an AE le haghaidh forbairt TF in:

Déanann Coimisiún an AE na doiciméid seo a thabhairt cothrom le dáta go rialta.