Forbairt Custaim Amach Anseo

Léargas ginearálta

Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag leanúint lenár riachtanais a chomhlíonadh de réir Chód Custam an Aontais (CCA) agus Chlár Oibre Theicneolaíocht Faisnéise (TF).

Tá na Coimisinéirí Ioncaim páirteach freisin i bpleanáil amach anseo do chórais agus próisis Chustaim ag leibhéal an AE. Tá an togra maidir leis an bPacáiste Athchóirithe Custaim ar thús cadhnaíochta i bpleananna an AE.

Ar aghaidh: Forbairtí TF amach anseo do Chód Custam an Aontais (CCA)