Faoiseamh Aistrithe Gnó

Is éard atá san Fhaoiseamh Aistrithe Gnó ná faoiseamh ó Cháin Bhreisluacha (CBL) a fheidhmiú ar aistriú sócmhainní gnó amhail earraí agus cáilmheas do dhuine cuntasach.

Ní mór gurb éard iad na sócmhainní aistrithe ná gnóthas nó cuid de ghnóthas a fhéadtar a oibriú ar bhonn neamhspleách. Nuair a chomhlíontar an tástáil seo, meastar nach soláthar chun críche CBL é an t-idirbheart.

Chun Faoiseamh Aistrithe Gnó a fháil, ní mór duit ceannas a ghlacadh ar an ngnó uile nó ar chuid iomlán den gnó, den trádáil agus de na sócmhainní.

Tá tuilleadh eolais ar Fhaoiseamh Aistrithe Gnó le fáil sa rannán Treoir breise.