VAT cross border rulings

Cúlra

Tá Éire ag glacadh páirt i dtionscadal píolótach i gcomhar le roinnt Ballstát Eorpach eile chun ligean do dhaoine incháinithe breitheanna a fháil roimh ré i dtaca le cánachas CBL ar idirbhearta trasteorann. Tá sé beartaithe go reáchtálfar an tionscadal seo go dtí mí Mheán Fómhair 2018.

Ligeann sé seo do dhaoine incháinithe breith a iarraidh ar stádas CBL idirbhearta casta trasteorann atá tuartha acu. Is iad seo a leanas na Ballstáit atá ag glacadh páirt sa tionscadal faoi láthair:

 • An Bheilg
 • An Chipir
 • An Danmhairg
 • An Eastóin
 • Éire
 • An Fhionlainn
 • An Fhrainc
 • An Iodáil
 • An Ísiltír
 • An Laitvia
 • An Liotuáin
 • Málta
 • An Phortaingéil
 • An Ríocht Aontaithe
 • An Spáinn
 • An tSlóivéin
 • An tSualainn
 • An Ungáir.

Iarratas ar bhreith trasteorann CBL

Ní mór do na hidirbhearta a bheith casta agus ní mór gné trasteorann a bheith ag baint leis idir Ballstáit atá ag glacadh páirt sa tionscadal píolótach.  Ní mór do na daoine incháinithe a n-iarratas ar bhreith trasteorann a thosú sa Bhallstát ina bhfuil siad cláraithe. Ba chóir iarratais a chur faoi bhráid an Bhrainse Léirmhíniúcháin CBL ag VAT@revenue.ie.

Ar bhonn iarratais den chineál seo, rachaidh údaráis chánach na mBallstát atá i gceist i gcomhairle lena chéile, agus roinnfear na sonraí eatarthu chun an próiseas a éascú. Ní thugann an próiseas breitheanna trasteorann seo ráthaíocht, áfach, go n-aontóidh na Ballstáit seo ar chánachas CBL na n-idirbheart beartaithe.

Chun an t-iarratas seo a éascú, agus chun cabhrú leis an bpróiseas gaolmhar déanta cinntí, ba chóir d’iarratasóirí cur síos sonrach agus soiléir ar a gcás a chur ar fáil, in éineacht lena dtuairim agus/nó amhrais i ndáil le cánachas CBL an idirbhirt chasta trasteorann atá i gceist.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcaoi le breith trasteorann a iarraidh, téigh chuig suíomh idirlín an Choimisiúin Eorpaigh.