Breitheanna trasteorann Cáin Breisluacha (CBL)

Cúlra

Tá Éire ag glacadh páirt i dtionscadal píolótach i gcomhar le roinnt Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh. Ligean an tionscadal do dhaoine incháinithe breitheanna a fháil ar an gcánachas CBL ar idirbhearta trasteorann.

Is iad seo a leanas na Ballstáit atá ag glacadh páirt sa tionscadal faoi láthair:

 • An Bheilg
 • An Chipir
 • An Danmhairg
 • An Eastóin
 • An Fhionlainn
 • An Fhrainc
 • An Ungáir
 • Éire
 • An Iodáil
 • An Laitvia
 • An Liotuáin
 • Málta
 • An Ísiltír
 • An Pholainn
 • An Phortaingéil
 • An tSlóivéin
 • An Spáinn
 • An tSualainn.

Iarratas ar bhreith trasteorann CBL

Ní mór do na hidirbhearta a bheith casta agus ní mór gné trasteorann a bheith ag baint leis idir Ballstáit AE atá ag glacadh páirt sa tionscadal píolótach. Ní mór duit d’iarratas ar bhreith trasteorann a thíolacadh i mBallstát an chlárúcháin.

Má tá tú cláraithe sa Stát, féadfaidh tú d’iarratas a thíolacadh chuig an mBrainse Léirmhíniúcháin CBL ag VAT@revenue.ie.

Ar bhonn iarratais den chineál seo, rachaidh údaráis chánach na mBallstát atá i gceist i gcomhairle lena chéile. Roinnfear na sonraí a chuirtear ar fáil eatarthu. Ní thugann an próiseas breitheanna trasteorann ráthaíocht go n-aontóidh na Ballstáit seo ar chánachas CBL na n-idirbheart.

Ní mór duit cur síos sonrach agus soiléir ar do chás a chur ar fáil, lena n-áirítear do thuairim agus/nó amhrais i ndáil le cánachas CBL an idirbhirt.

Tá tuilleadh eolais ar bhreitheanna trasteorann le fáil ar shuíomh idirlín an Choimisiúin Eorpaigh.