Ciandíolacháin

Tarlaíonn ciandíolacháin nuair a sheoltar nó nuair a iompraítear earraí chuig tomhaltóir príobháideach (nach bhfuil cláraithe le haghaidh CBL) i mBallstát eile den Aontas Eorpach (AE), agus an soláthraí freagrach as na hearraí a sheachadadh.

Áirítear leis seo:

  • díolacháin postdíola
  • díolacháin fóin nó teilidhíola
  • earraí fisiciúla a ordaítear thar an idirlíon.

Ciandíolacháin isteach go hÉirinn

Ní mór duit clárú agus cuntas a thabhairt i leith CBL sa Stát nuair a sháraíonn do chuid ciandíolacháin go hÉirinn €35,000 sa bhliain féilire.

Mura sáraíonn do chuid ciandíolacháin go hÉirinn €35,000, féadfaidh tú roghnú clárúagus cuntas a thabhairt i leith CBL ar do chiandíolacháin.

Ciandíolacháin ó Éirinn

Má tú ag déanamh ciandíolachán le tomhaltóirí príobháideacha i mBallstát eile den AE, ní mór duit CBL Éireannach a ghearradh go dtí go sroicheann do chuid ciandíolacháin an tairseach cuí sa Bhallstát sin. Ní mór an CBL seo a chur san áireamh sna díolacháin T1 ar do thuairisceán VAT3.

Má sháraíonn do chuid ciandíolachán an tairseach cuí i mBallstát AE, ní mór duit:

  • clárú le haghaidh CBL sa Bhallstát sin
  • cuntas a thabhairt i leith CBL ag na rátaí cuí sa Bhallstát sin
  • luach na n-earraí a chur san áireamh sa bhosca E1 ar do thuairisceán VAT3 Éireannach.

Má tá tú i mbun ciandíolacháin le roinnt Ballstát, iarrtar ort clárú le haghaidh CBL i ngach Ballstát ina sáraíonn do chuid díolachán na teorainneacha cuí tairsigh.

Féadfaidh tú, áfach, rogha a dhéanamh clárú agus cuntas a thabhairt i leith Cáin Bhreisluacha (CBL) ag na rátaí cuí ar do chuid ciandíolachán i mBallstát eile, fiú mura sáraítear teorainn an tairsigh chuí.  Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le húdaráis na mBallstát bainteach, a chuirfidh sonraí ar fáil faoi na riachtanais le haghaidh clárú. sonraí teagmhála na mBallstát.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le ciandíolacháin ar fáil sa rannán Treoir bhreise.