Sonraisc eisithe ag daoine neamhchláraithe

Mura bhfuil tú cláraithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) agus eisíonn tú sonrasc a thaispeánann méid CBL, tá tú dliteanach as an CBL a thaispeántar ar an sonrasc. Féadfar go mbeadh ort pionóis a íoc.

Ní bhaineann an riail seo le feirmeoir neamhchláraithe a eisíonn sonrasc faoi na socruithe speisialta maidir le feirmeoirí ar ráta comhréidh.