Feirmeoirí agus an Scéim ráta Comhréidh

Céard is sonrasc ar ráta comhréidh ann?

Ní mór d’fheirmeoirí (neamhchláraithe) ar ráta comhréidh a sholáthraíonn táirge nó seirbhísí talmhaíochta le déileálaí cuntasach, sonrasc a eisiúint sna cásanna seo:

 • má iarrann an ceannaitheoir é
 • má sholáthraíonn an ceannaitheoir an fhoirm don sonrasc agus má chuireann na sonraí cuí air
 • agus
 • má thugann an ceannaitheoir cóip den sonrasc don fheirmeoir ar ráta comhréidh.

Féadann feirmeoir ar ráta comhréidh roghnú an sonrasc a eisiúint, fiú mura gcomhlíontar aon cheann de na coinníollacha seo.

Sonraí maidir le sonrasc feirmeora ar ráta comhréidh

Maidir le sonrasc a eisíonn feirmeoir ar ráta comhréidh i ndáil le táirge talmhaíochta nó seirbhís talmhaíochta, iarrtar go n-aithníonn an feirmeoir sin an sonrasc. Ní mó na sonraí seo a leanas a chur san áireamh ar an sonrasc:

 • Dáta eisithe an tsonraisc.
 • Ainm agus seoladh iomlán an fheirmeora ar ráta comhréidh a sholáthar na hearraí nó seirbhísí lena mbaineann an sonrasc.
 • Ainm, seoladh agus uimhir chlárúcháin an duine a fuair na hearraí nó seirbhísí.
 • Uimhir aitheantais Cánach Breisluacha an duine i mBallstát eile. Baineann sé seo le hábhar i gcás soláthair na n-earraí nó seirbhísí don duine sin atá cláraithe le haghaidh CBL ina mBallstát
 • Cainníocht agus cineál na n-earraí a soláthraíodh nó fairsinge agus cineál na seirbhísí a rinneadh.
 • An dáta ar a soláthraíodh na hearraí nó seirbhísí.
 • An praghas, gan breise an ráta ar comhréidh san áireamh, don soláthar.
 • agus
 • Ráta agus suim an méid breise ar ráta comhréidh cuí don phraghas a léirítear ar an sonrasc.

Athruithe don phraghas tar éis an sonrasc a bheith eisithe

Má méadaíodh an praghas tar éis eisiúint an tsonraisc:

 • ní mór don fheirmeoir ar ráta comhréidh sonrasc breise a eisiúint
 • agus
 • ba chóir an tsuim bhreise a bheith ar an sonrasc agus go mbeadh sé faoi réir na gcoinníollacha céanna a bhaineann le hullmhú an tsonraisc bunaidh.

Má bhíonn laghdú sa phraghas tar éis eisiúint an tsonraisc:

 • ní mór don fheirmeoir nóta creidmheasa feirmeora a eisiúint
 • agus
 • ní mór don cheannaitheoir coigeartú comhfhreagrach a dhéanamh i suim an chreidmheasa ar ráta comhréidh a éilítear mar asbhaint.

Ar aghaidh: Riachtanais nótaí creidmheasa feirmeora ar ráta comhréidh