Sonraisc

Léargas ginearálta

Tugtar míniú sa rannán seo ar:

  • céard is sonrasc Cáin Bhreisluacha (CBL) ann
  • cé ba chóir sonrasc CBL a eisiúint
  • cén eolas atá ag teastáil ar shonrasc CBL
  • cén chaoi a bhféadfaidh tú sonrasc CBL a leasú
  • cineálacha sonraisc CBL eile.

Ar aghaidh: Céard is sonrasc CBL ann?