Nótaí creidmheasa

Léargas ginearálta

Tugtar míniú sa rannán seo ar:

  • céard is nóta creidmheasa Cáin Bhreisluacha (CBL)
  • cé ba chóir nóta creidmheasa CBL a eisiúint
  • agus
  • cén eolas atá ag teastáil ar nóta creidmheasa CBL.

Ar aghaidh: Céard is nóta sochair CBL ann?