Amhras faoi chánachas CBL idirbhirt

Céard is léiriú amhrais ann chun críocha Cánach Breisluacha (CBL)?

Féadtar litir um ‘léiriú amhrais’ a thaisceadh leis na Coimisinéirí Ioncaim a bhaineann le feidhmiú an dlí CBL ar idirbheart. Folaíonn sé seo amhras faoin ráta CBL atá le gearradh ar idirbheart.

Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim in iúl duit mura nglactar le do 'léiriú amhrais' mar fhíorléiriú amhrais.

Má ghlactar leis mar fhíorléiriú amhrais, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim in iúl duit faoin dlí a cuireadh i bhfeidhm i leith an ábhair faoinar léirigh tú amhras. Tar éis ár bhfreagra a fháil, féadfaidh sé go dtiocfaidh dliteanas breise aníos. Ba chóir duit aon dliteanas breise a íoc sa tréimhse incháinithe ina bhfuarthas an fógra.

Sa chás gur íoc tú aon cháin bhreise, i dtaca leis an 'léiriú amhrais' mar atá leagtha amach thuas, ní ghearrfar ús ar an dliteanas sin.

An bhféadtar achomharc a dhéanamh ar dhiúltiú na gCoimisinéirí Ioncaim glacadh le léiriú amhrais?

Má dhiúltaíonn na Coimisinéirí Ioncaim glacadh go bhfuil an léiriú amhrais fíor, féadtar achomharc a chur faoi bhráid an Choimisiúin um Achomhairc Chánach.

Tá tuilleadh eolais ar aighneachtaí léirithe amhrais le fáil sa rannán Treoir Bhreise.