Céard is meastacháin agus measúnuithe CBL ann?

Céard is meastachán CBL ann?

Nuair a loiceann tú tuairisceán CBL a dhéanamh, tá sé de chumhacht ag na Coimisinéirí Ioncaim meastachán a dhéanamh maidir leis an CBL atá dlite. Eiseofar fógra foirmiúil chugat ina léirítear an tsuim iníoctha. 

Ní fhéadtar achomharc a dhéanamh ar mheastachán CBL. Ina áit sin, ní mór duit tuairisceáin CBL comhlánaithe i gceart a thíolacadh in éineacht le híocaíocht dá réir, más cuí.

Féadfaidh tú, áfach, achomharc a dhéanamh ar cibé acu an duine cuntasach thú nó nach ea agus mar sin nach bhfuil ort tuairisceán CBL a dhéanamh. Ní mór é seo a dhéanamh leis an gCoimisiún um Achomhairc Chánach (TAC).

Ar íoc meastachán duit, ní shaortar thú ón dualgas tuairisceán ceart CBL a thíolacadh.

Céard is measúnú CBL ann?

Féadfaidh muid measúnú CBL a eisiúint má cheapann muid:

  • nár íoc tú an méid ceart CBL
  • gur éiligh tú an iomarca CBL agus go bhfuair tú an méid seo.

Eiseofar fógra foirmiúil chugat ina léirítear an tsuim iníoctha.

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh ar an measúnú CBL chuig an gCoimisiún um Achomhairc Chánach (TAC).

Teorainneacha ama ar mheastacháin agus measúnuithe CBL

De ghnáth, is é ceithre bhliain an teorainn ama maidir le meastacháin agus measúnuithe a ardú.

Níl teorainn ama ar bith i gceist i gcásanna calaoise nó faillí.