Socruithe speisialta

Ón 1 Iúil 2021, cuireadh athruithe i bhfeidhm maidir leis an gcaoi inar tugadh cuntas ar Cháin Bhreisluacha (CBL) a bhí dlite ar roinnt earraí iompórtáilte. Le cois na n-athraithe seo, tugadh isteach socruithe speisialta mar shimpliú do dhearbhú agus íocaíocht an CBL iompórtála.

Sa chás go mbaineann na socruithe speisialta:

 • ní gá don dearbhóir ach an CBL iompórtála a bailíodh ón gcustaiméir a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim
 • ní íocfaidh an dearbhóir atá ag cur na n-earraí ar fáil do Chustaim an CBL iompórtála ag an bpointe iompórtála
 • bailítear an CBL iompórtála atá dlite ón gcustaiméir. Íocfaidh an dearbhóir an CBL iompórtála a bhailíonn siad ansin leis na Coimisinéirí Ioncaim i dtuairisceán míosúil.
 • agus
 • cuirtear íocaíocht an CBL iompórtála siar chuig an 15ú lá den mhí tar éis na míosa inar iompórtáladh na hearraí.

Dearadh an simpliú a go príomha d’oibreoirí poist, luasiompróirí nó gníomhairí custam eile. 

Féadtar na socruithe seo a chur i bhfeidhm sa chás nach bhfuil ceachtar den dá rud a leanas in úsáid:

 • Ionad Uileghnó Iompórtála (IUGI)
 • an gnáthmheicníocht bailithe CBL ag tráth na hiompórtála.

Tá na hearraí uile a iompórtáiltear faoi na socruithe speisialta faoi réir an ráta chaighdeánaigh CBL.

Ní fhéadann na socruithe speisialta a bheith i bhfeidhm acu ar na hiompórtálacha seo a leanas:

 • Ní mór do na hearraí a bheith i gcoinsíneacht ar luach intreach nach mó ná €150
 • Ní mór nach bhfuil na hearraí faoi réir dleachtanna máil
 • Ní mór na hearraí a sheachadadh do chustaiméir in Éirinn agus ní mór go ndéantar an dearbhú in Éirinn
 • agus
 • Ní mór nach n-úsáidtear an IUGI chun an CBL dlite ar an iompórtáil a dhearbhú agus a íoc.

Níl úsáid na socruithe seo éigeantach, ach tá sé faoi réir chur i bhfeidhm agus ceadú ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shocruithe speisialta, lena n-áirítear míniú ar luach intreach agus incháilitheacht chun na socruithe seo a chur i bhfeidhm.