Éadaí

Go ginearálta, tá éadaí faoi réir an ráta caighdeánach Cánach Breisluacha (CBL). Mar sin féin, baineann an ráta nialasach CBL le soláthar agus iompórtáil éadaí áirithe do leanaí faoi bhun 11 bhliain d'aois.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le héadaí ar fáil sa rannán Treoir bhreise.