Ábhar clóite agus grianghrafadóireacht

Ábhar clóite

Tá rátaí éagsúla Cánach Breisluacha (CBL) ann a fheidhmítear ar sholáthairtí ábhair clóite.

Mar shampla:

  • tá leabhair éagsúla nialas-rátaithe
  • tá nuachtáin agus tréimhseacháin faoi réir an dara ráta laghdaithe
  • tá ábhar eile clóite, stáiseanóireacht san áireamh, faoi dhliteanas ag an ráta caighdeánach.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL i dtaca le hábhar clóite le fáil sa rannán Tuilleadh Treoracha.

Grianghrafadóireacht

Tá rátaí éagsúla Cánach Breisluacha (CBL) ann a fheidhmítear ar sholáthairtí grianghrafadóireachta.

Mar shampla:

  • Féadtar ráta nialasach CBL a fheidhmiú ar leabhar ina bhfuil grianghraif neamhchoimisiúnaithe clóite faoi réir coinníollacha áirithe.
  • Féadtar an ráta laghdaithe CBL a fheidhmiú ar sholáthar:
    • raon leathan earraí grianghrafadóireachta amhail clónna, claonchlónna agus scannán nochta
    • seirbhísí áirithe amhail eagarthóireacht scannáin agus micreascannánaíochta.
  • Baineann an ráta caighdeánach CBL le soláthairtí áirithe eile in earnáil na grianghrafadóireachta. Folaíonn na soláthairtí seo soláthar táirgí digitithe ar dhiosca, nó íoslódálacha le ríomhaire.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL ar ghrianghrafadóireacht le fáil sa rannán Treoir breise.