Foilseacháin leictreonacha

Le héifeacht ón 1 Eanáir 2023, feidhmeofar an ráta nialasach Cánach Breisluacha (CBL) ar ríomhnuachtáin, seachas:

  • ríomhnuachtáin atá go hiomlán nó den chuid is mó tiomanta don fhógraíocht
  • agus
  • ríomhnuachtáin atá go hiomlán nó den chuid is mó déanta suas de cheol inchloiste nó ábhar físe.

Roimh an 1 Eanáir 2023, feidhmíodh an dara ráta laghdaithe CBL ar ríomhnuachtáin.

Feidhmítear an dara ráta laghdaithe CBL le foilseacháin áirithe leictreonacha. I measc na bhfoilseachán leictreonach tá ríomhthréimhseacháin agus ríomhleabhair áirithe, agus foilseachán leictreonach den mhéid seo a leanas:

  • closleabhair, bróisiúir, bileoga eolais agus foilseacháin den chineál céanna
  • leabhair pictiúir, tarraingthe nó daite le haghaidh leanaí
  • ceol priontáilte i bhformáid lámhscríbhinne
  • léarscáileanna, cairteacha hidreagrafacha agus cairteacha den chineál céanna
  • agus
  • catalóga, lena n-áirítear eolairí agus ábhar clóite den chineál céanna

Tá tuilleadh eolais ar chánachas CBL maidir le foilseacháin leictreonacha le fáil sa rannán Treoir breise.