Táirgí sláintíochta

Baineann rátaí difriúla Cánach Breisluacha (CBL) le soláthar:

  • táirgí sláintíochta
  • táirgí míosta
  • agus
  • táirgí sláintíochta eile.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL a bhaineann le táirgí áirithe sláintíochta le fáil sa rannán Treoir bhreise.